Základné údaje o prijímateľovi, ktoré vypĺňate do formulárov:

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie "Deti z kraja drotárov"

Sídlo: Základná škola 38, 013 32 Dlhé Pole

Identifikačné číslo organizácie IČO: 37905295

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 0356246001/5600