Vitajte na stránke

Základnej školy

Dlhé Pole

najnovšie oznamy

všetky aktuálne oznamy nájdete na stránke v novinkách

10.112022

OZNÁMENIE

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Dlhé Pole 38, 013 32 Dlhé Pole, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa § 150 ods. 5) a po dohode so zriaďovateľom udeľuje žiakom základnej školy na deň

18. 11. 2022 (piatok) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani materská škola, školský klub detí a ani obe školské jedálne. Vo vyučovaní sa bude pokračovať 21. 11. 2022 (pondelok).

31.08.2022

Začiatok školského roka 2022/2023

Nástup žiakov do školy je 5.9.2022. Po dohode so zriaďovateľom a s miestnym farárom Vám oznamujeme, že slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 sa začne svätou omšou Veni Sancte o 7,30 v kostole v Dlhom Poli. Do kostola môžu prísť žiaci v sprievode rodičov alebo samostatne – autobusom, pešo, na bicykli,…

Slávnostné otvorenie bude pokračovať na školskom dvore o 8,30. Žiaci, ktorí budú prítomní v kostole   sa presunú do školy na školský dvor pod dozorom prítomných učiteľov alebo svojich rodičov. Po skončení programu na školskom dvore odídu v sprievode triednych učiteľov do tried. Vyučovanie 5.9.2022 končí o 10,10 hod. pre žiakov, ktorí cestujú autobusom smerom na Žilinu a pre tých žiakov, ktorí idú domov pešo. Žiaci, ktorí cestujú na vyšný koniec autobusom o 11,00 hod. budú čakať v triedach pod dozorom triednych učiteliek a vychovávateliek do 10,50 hod.

Dňa 5.9.2022 nebude ešte v prevádzke školská jedáleň ani  školský klub detí. Jedáleň i ŠKD začnú fungovať od 6.9.2022. Pre rodičov prvákov, ktorí prídu na slávnostné otvorenie školského roku autami, bude umožnený vstup a parkovanie na školskom dvore.

Rodič je povinný pred nástupom žiaka do školy prostredníctvom Edupage odoslať potvrdenie o bezpríznakovosti žiaka. Odporúčame žiakov pred nástupom pretestovať testom na Covid-19.

Ďakujeme za pochopenie!

30.05.2022

Zápis na výtvarný odbor SZUŠ

Vážení rodičia, po dohode so súkromnou ZUŠ v Bytči bude od septembra 2022 v priestoroch našej ZŠ otvorená pobočka ZUŠ – výtvarný odbor. V prípade Vášho záujmu nájdete všetky potrebné informácie aj kontaktné údaje v priloženom plagátiku.