Úvodná stránka

Aktuality

Základná škola

História školy

Organizácia vyučovania

Vzdelávacie programy

Voľno-časové aktivity

Vonkajšie prostredie školy

Kontakt

Materská škola

Projekt 2013

Naše úspechy

Školský vzdelávací program

Zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácii projektu

Plán práce ZŠ

Vyhodnocovacia správa MŠ

Školský poriadok

Zmluvy a faktúry

obrázok

 

 

 

 

 

Prečo?

Sú to peniaze, ktoré by Vám tak či tak neostali - odviedli by ste ich štátu. Ich poukázaním našej škole a teda Vašim deťom o nič neprichádzate. Za tieto peniaze nakupujeme učebné pomôcky, modernú techniku potrebnú na výučbu a iné materiálno-technické vybavenie školy týkajúce sa vyučovania.

Zároveň ďakujeme za pochopenie, že všetky peniaze získané touto formou škola použije podľa rozhodnutia členov výboru OZ.

 

Termíny prázdnin a dní pracovného voľna pre školský rok 2015/2016:

Prázdniny:
Termín: Nástup do školy:
Jesenné prázdniny
29. 10. 2015 - 30. 10. 2015 2. 11. 2015 - v pondelok
Vianočné prázdniny
23. 12. 2015 - 7. 1. 2016 8. 1. 2016 - v piatok
Polročné prázdniny
1. 2. 2016 2. 2. 2016 - v utorok
Jarné prázdniny
29. 2. 2016 - 4. 3. 2016 7. 3. 2016 - v pondelok
Veľkonočné prázdniny
24. 3. 2016 - 29. 3. 2016 30. 3. 2016 - v stredu
Letné prázdniny
1. 7. 2016 - 4. 9. 2016 5. 9. 2016 - v pondelok

 

Termín:
Dni pracovného voľna:
1. 9. 2015 - utorok
Deň ústavy SR
15. 9. 2015 - utorok
Sedembolestná Panna Mária
1. 11. 2015 - nedeľa
Sviatok všetkých svätých
17. 11. 2015 -utorok
Deň boja za slobodu a demokraciu
1. 5. 2016 - nedeľa
Sviatok práce
8. 5. 2016 - nedeľa
Deň víťazstva nad fašizmom