Úvodná stránka

Aktuality

Akcie v šk. roku 2015/2016

Základná škola

História školy

Organizácia vyučovania

Vzdelávacie programy

Voľno-časové aktivity

Vonkajšie prostredie školy

Kontakt

Materská škola

Projekt 2013

Naše úspechy

Školský vzdelávací program

Zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácii projektu

Plán práce ZŠ

Vyhodnocovacia správa MŠ

Školský poriadok

Zmluvy a faktúry

obrázok

 

 

 

 

 

Prečo?

Sú to peniaze, ktoré by Vám tak či tak neostali - odviedli by ste ich štátu. Ich poukázaním našej škole a teda Vašim deťom o nič neprichádzate. Za tieto peniaze nakupujeme učebné pomôcky, modernú techniku potrebnú na výučbu a iné materiálno-technické vybavenie školy týkajúce sa vyučovania.

Zároveň ďakujeme za pochopenie, že všetky peniaze získané touto formou škola použije podľa rozhodnutia členov výboru OZ.

 

Termíny prázdnin a dní pracovného voľna pre školský rok 2016/2017:

Prázdniny:
Termín: Nástup do školy:
Jesenné prázdniny
28. 10. 2016 - 31. 10. 2016 2. 11. 2016 - v stredu
Vianočné prázdniny
23. 12. 2016 - 5. 1. 2017 9. 1. 2017 - v pondelok
Polročné prázdniny
3. 2. 2017 6. 2. 2017 - v pondelok
Jarné prázdniny
27. 2. 2017 - 3. 3. 2017 6. 3. 2017 - v pondelok
Veľkonočné prázdniny
13. 4. 2017 - 18. 4. 2017 19. 4. 2017 - v stredu
Letné prázdniny
3. 7. 2017 - 31. 8. 2017 4. 9. 2017 - v pondelok

 

Termín:
Dni pracovného voľna:
1. 9. 2016 - štvrtok
Deň ústavy SR
15. 9. 2016 - štvrtok
Sedembolestná Panna Mária
1. 11. 2016 - utorok
Sviatok všetkých svätých
17. 11. 2016 - štvrtok
Deň boja za slobodu a demokraciu
1. 5. 2017 - pondelok
Sviatok práce
8. 5. 2017 - pondelok
Deň víťazstva nad fašizmom